Manuel terapi og behandling

Gennem en systematisk undersøgelse kan fysioterapeuten næsten altid finde frem til hvilke strukturer i din krop, som forårsager:

- at du oplever ubehag eller smerter – fx ved akut hold i ryg/nakke
- oplever nedsat funktion over et led – fx nedsat bevægelighed i knæleddet

Undersøgelsen baseres bl.a. på et grundigt interview med patienten. Denne del er meget vigtig - da patienten ofte kender sin krop ganske godt og derfor kan give meget relevante informationer til brug videre i både undersøgelse og behandling. Interviewet er ligeledes til for at klargøre patientens mål for behandlingen.

I den videre undersøgelse testes ofte bevægelse, styrke, neurologi og andet der måtte være relevant.
Palpation er et af fysioterapeutens vigtigste redskaber - sagt med andre ord - fysioterapeuten bruger sine hænder til at vurdere kroppens forskellige strukturer. Derigennem fås uvurderlige svar, som sammen med interviewet og den øvrige undersøgelse danner grundlag for behandlingen.

Behandlingen kan være en kombination af forskellige teknikker.
Ofte vil en manuel fysioterapeut mobilisere relevante dele af kroppen. Dette for at skabe bedre bevægelse.
Vaskularisering er en anden teknik. Her handller det om at optimere ledvæske, blodflow, veneflow og lympfeflow for derigennem at skabe bedre ophelingsmulighed.
Udstrækning af led er en teknik, som forsøger at skabe muskulær balance over et led. Fx vil en overspændt brystmuskulatur begrænse bevægeligheden af skulderleddet. Dette kan justeres igennem udspænding.
Manipulation er endnu en teknik, som bruges for at skabe balance omkring et led og derigennem skabe bedre helingsmulighed.
Du vil altid blive informeret om hvilket formål den manuelle fysioterapeut har i brugen af de forskellige teknikker.

Som en sidste og meget væsentlig ting, adskiller den manuelle terapeut sig ved næsten altid at anvise øvelser, holdningskorrigerende tiltag eller andet som kan forebygge at skaden kommer igen.
Den manuelle terapeuts mål er at patienten opnår en optimal og smertefri bevægefunktion. Men også at patienten bliver bedre til at forstå skadens opståen og gennem forebyggelse, at patienten ikke kommer tilbage!