Vederlagsfri behandling


Personer, der har fået stillet en diagnose, som er på sundhedsstyrelsen liste over diagnoser der berettiger til vederlagsfri fysioterapi (gratis fysioterapi), kan modtage vederlagsfrit fysioterapi ved Gilleleje Fysioterapi.

Personer der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan vælge at modtage behandling ved praktiserende fysioterapeuter der har overenskomst med sygesikringen eller der kan vælges at modtage behandling i kommunalt regi.

Der kan ikke modtages behandling fra begge instanser.

Se listen her

Personer der kan modtager vederlagsfri fysioterapi deles op i 2 grupper

1.Svært fysisk handicappet.
Sundhedsstyrelsen retningslinjer for, hvornår en person er svært fysisk handicappet er, når vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem 24 timer i døgnet. Det vil sige personer der skal have hjælpemidler (kørestol, stokke, rolatorer, køkkenredskaber m.v) eller hjælpepersoner til at klare sig i eget hjem.

Henvisninge til vederlagsfri fysioterapi giver ret til 20 individuelle behandlinger og kan supleres med holdtræning.

I tilfælde af, at der er brug for flere behandlinger end 20 individuelle behandlinger på et år, kan der laves en undtagelses redegørelse. Denne udfyldes sammen med fysioterapeuten hvorefter egen læge, patienten og fysioterapeuten skal skriver under på undtagelsesredegørelsen og sende til regionen.

En henvisning gælder  12 måneder efter at  første henvisning er fornyet. (Første henvisning gælder til 20 behandlinger eller 6 måneder)

2.Progressiv sygdom.

Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Herved menes at patienten ikke er svært fysisk handicappet og  godt kan klare sig i eget hjem 24 timer i døgnet uden hjælpemidler.

 Henvisning til vederlagsfri fysioterapi i denne gruppe berettiger til Holdtræning.

Det aftales ved én førstegangs-konsultation, hvilken slags holdtræning der skal iværksættes.

Der kan også være mulighed for at selvtræne i vores Træningscenter.

Personer der tilhører gruppen for vederlagfri fysioterapi i den progressive gruppe, må ikke modtage individuelle behandlinger. I tilfælde af, at der er behov for dette, kan der gives en henvisning fra egen læge til almen fysioterapi (§51), hvor der er en egen betaling.
Det vil sige at holdtræningerne er vederlagsfrit men individuelle behandlinger må patienten selv betale eventuelt med tilskud fra sygeforsikring Danmark, hvis der er tegnet sådan en forsikring.