Osteopati

osteopati index

Hvad er osteopati og hvad kan det hjælpe?

Osteopati er en medicinsk videnskab, også kaldet ”manuel medicin” som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling, effektiv ved såvel akutte som mere subakutte eller kroniske problemer.


Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

Der behandles ud fra et yderst grundigt anatomikendskab, hvor alle strukturer påvirker hinanden og alle led skal kunne bevæge sig frit for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er ”låsninger”, blokeringer, restriktioner, arvæv eller spændinger steder i kroppen vil det kunne påvirke blodcirkulationen, lymfesystem, immunforsvar, nervesystem, muskelskelet-system,organsystem, hjerne/rygmarvs-væsken og vejrtrækningen.

Mange af de teknikker som anvendes indenfor fysioterapi og kiropraktik i dag, har deres oprindelse i den osteopatiske videnskab og behandlingsfilosofi.

Hvad er historien bag osteopati? Osteopatien blev grundlagt i 1892 af den amerikanske læge, Andrew Taylor Still.

I dag er osteopati en universitetsuddannelse med 17 universiteter for osteopatisk medicin i USA (BSc.- eller MSc. (Hons) Ost. Medicin). I Europa, inklusiv Danmark, er det en 6-årig overbygning på læge-, kiropraktor- eller fysioterapiuddannelsen. Uddannelsen læses i København hos The International Academy of Osteopathy, Belgien.

Ved første konsultation afdækkes problemet via en grundig samtale samt undersøgelse. Evt. blodprøver, scanningsresultater m.m inddrages. Der behandles ud fra undersøgelsen og hvis nødvendigt samarbejdes med praktiserende læge.

Der skal som udgangspunkt være effekt af behandlingen efter 1-3 gange og det kræver sjældent mange konsultationer før problemet afhjælpes. Hvis ikke der er den ønskede effekt efter 1-3 gange henvises videre til relevant behandling.

Du følges som patient under behandlingsforløbet og har mulighed for både konsultation via telefon eller email uden meromkostninger.

Priser:

Prisen for osteopatisk behandling er 425,- for første konsultation (45 min) og 325,- for efterfølgende konsultationer (30 min). Derudover at der ved for sent afbud eller udeblivelse faktureres fuldt beløb.

 

Der gives tilskud fra ”danmark” ved lægehenvisning. 133,- for første konsultation. 88,- for efterfølgende konsultationer.

Haves sundhedsforsikring dækker denne ofte hele behandlingen

 

Første gang sættes 45 min af. Efterfølgende behandlinger 30-45 min.